Fördelarna med en dagbok eller journal
Historiskt sett fungerade dagböcker och tidskrifter som skriftliga händelseregister. De hålls nu av människor av alla möjliga skäl som nämns i den här självutvecklingsartikeln, den viktigaste är att fånga ögonblick som är viktiga för dig.

Du kan göra detta för att komma ihåg det förflutna eller för att du vill analysera dig själv under de kommande åren. Vissa människor håller sina dagböcker eller tidskrifter mycket privata. Andra skriver dem med målet att de en dag kan publiceras och göra dem berömda.

Sammantaget har det visat sig att det, liksom att vara ett fantastiskt verktyg för självutveckling, finns många fördelar (hälsofördelar också) med att hålla dagböcker eller tidskrifter. Här är några av de fördelaktiga orsakerna till att människor håller dagbok eller dagbok:

* Dokumentera ditt liv
* Övervakar ditt kreativa sinne
* Spelar in personliga diskussioner med människor
* Fördjupar förståelsen för ditt sanna jag
* Utvecklar en medvetenhet om din vardag
* Registrerar alla de fantastiska saker som händer dig
* Låter dig kommunicera med ditt djupare jag
* Registrerar vad du känner för världen omkring dig
* Håller reda på prestationer (och besvikelser)
* Spela in dina "upplysningar" (religiösa, andliga osv.)
* Avsläpp ditt sinne så att du kan tänka tydligare
* Hjälper dig att sätta och övervaka mål, mål och ambitioner
* Registrerar hur du växer, dvs din självutveckling
* Spela in dina drömmar och hjälper dig att fatta livsförändrade beslut
* Övervakar din övning och identifierar styrkor och svagheter
* Hjälper till att minska "känslomässig smärta" och hjälper till att lösa problem
* Spelar in personliga och familjehändelser för att släppa generationerna
* Minskar stressnivåerna genom att ge utrymme för negativa känslor
* Uppnår återhämtning från traumatiska händelser snabbare och mer effektivt
* Förbättrar ditt immunsystem genom att uttrycka positiva känslor skriftligen
* Registrerar din tacksamhet för alla saker du har och ge ett perspektiv på livet
* Registrerar viktiga händelser i världen omkring dig och hur de påverkade dig
* Registrera dina riktiga känslor, dvs saker du kanske inte nödvändigtvis avslöjar för andra
* Tar dig tillbaka till incidenter så att du kan reflektera över och utvärdera dina upplevelser

Fördelarna med en dagbok eller tidskrift - Sammanfattning av självutveckling

Dagböcker och tidskrifter gör att du kan dokumentera vad som händer med dig och omkring dig ögonblick för ögonblick. I din dagbok eller dagbokposter kan du titta på ditt liv och livet runt dig i ett annat ljus, på ett sätt, som en yttre observatör. Det finns många fördelar med att föra en dagbok eller en dagbok och det övergripande budskapet från människors erfarenhet är att det är ett bra självutvecklingsverktyg.

Besök länken "GRATIS självutvecklingsnyhetsbrev" nedan för att få fler artiklar. För min bakgrund, passioner och varför jag skriver artiklar som dessa, se: Dr JOY Madden
Följ WorkwithJOY på Twitter


Video Instruktioner: Fördelar med att skriva dagbok | Organisera dina tankar! (Juni 2021).