Hur man utvecklar ditt kritiska tänkande
Allt du gör i din karriär kommer att baseras på kritiskt tänkande, både på arbetsplatsen och ditt personliga liv. Varje dag står du inför problem från den stund du stiger till det ögonblick du sover. Möjligheter och utmaningar finns, så hur du hanterar dem kan påverka din karriär och ditt liv.

Vad är kritiskt tänkande? Kritiskt tänkande är en analytisk process som används för att lösa problem vare sig hemma eller på arbetsplatsen. För att förstå vikten av kritiskt tänkande är det nödvändigt att förstå de involverade elementen. Problemlösning och analytiskt tänkande är alla komponenter i den kritiska tänkningsprocessen. Som professionell måste du kunna utveckla dessa färdigheter noggrant i din beslutsprocess.

Det första steget i processen är att identifiera problemet. Observera att det första steget inte är att utveckla lösningen. Det är viktigt att veta vad du arbetar med innan du tar reda på hur du löser det. När du har identifierat problemet, ställa dig själv en serie frågor:

- Vem är problemet "ägare"? Är det ditt problem eller tillhör det någon annan?
- Varför anses detta vara ett problem?
- Vad fick problemet att uppstå?

Att besvara dessa frågor lägger grunden för forskning och problemlösning. Bevis samlas in genom forskning, observation, tolkning och utvärdering. Ju mer tid du spenderar på att identifiera och analysera problemet, desto lättare blir det att bestämma en lösning. Kritiskt tänkande kräver logiskt tänkande genom varje steg i problemprocessen, från identifiering till slutförande.

Med alla problem kan det finnas många resolutioner som framkallar olika resultat. Varje alternativ måste vägas för att bestämma genomförbarheten. Även om det kan finnas många resolutioner att välja mellan, är lösningen det bästa möjliga alternativet för att lösa situationen.

Den kritiska tankeprocessen slutar dock inte bara att lösa problemet. I många fall handlar det också om implementering. Att bestämma handlingen, planera varje steg, utveckla en tidslinje är alla integrerade pusselbitar. Resurshänsyn och allokering bör också inkluderas i processen.

Så vilka färdigheter och förmågor krävs för framgångsrikt kritiskt tänkande? Förmågan att fokusera på en fråga, dissekera variabler, analysera argument, observera, söka förtydligande och fatta beslut är bara några av de färdigheter som behövs. Det krävs också olika mjuka färdigheter. Dessa inkluderar ärlighet; integritet och förmågan att värdera andras insatser är också viktiga färdigheter att ha.

Video Instruktioner: Åsa Wikforss & Gunilla Persson: Vad är kritiskt tänkande? (Augusti 2020).