Lead och ADD Development
Varje dag möter människor med uppmärksamhetsbrist andra som inte tror att ADD är ett verkligt problem. Forskare har gjort framsteg för att sätta ihop pusslet om uppmärksamhetsbrist. Biologi spelar en roll. Det antas att cirka 70% av ADD / ADHD är ärftliga. Hur är det med resten? Vad står för personerna med uppmärksamhetsbrist som inte har ett släktträd fullt med ADD / ADHD? Ny forskning pekar på bly som en möjlig orsak.

Bly har varit känt i flera år som ett ämne som förgiftar hjärnan (neurotoxin) och förändrar hjärnarkitekturen. Den federala regeringen har begränsat bly i miljön genom att ta bly ur färg och bensin. Blyrör används inte i VVS så mycket som de brukade vara. När ett barn i livmodern eller ett barn yngre än två år utsätts för bly kan det få allvarliga konsekvenser för deras kognitiva utveckling. Deras IQ kan minskas. Beteende kan också påverkas. Studenter med höga blynivåer i blodet har visat sig ha inlärningssvårigheter. Nya studier som jämför studenter med uppmärksamhetsbrist med studenter som inte har störningen visar att alla studenter med ADD har blodledningsnivåer.

Halterna av bly i blodet hos barn som hade ADD-diagnosen var tillräckligt låga för att anses vara säkra enligt dagens standarder. För närvarande anses 10 mikrogram vara en säker nivå av regeringen. Detta är intressant, eftersom barn som hade en bekräftad diagnos av ADD / ADHD hade betydligt lägre blynivåer än denna 10 mikrogramstandard. Alla barn med ADD / ADHD hade bly i blodet. Denna bly kan verka ett medel som förändrar genuttryck i hjärnan hos barn som kan vara känsliga för blyförolämpning. Forskare tror att detta kan vara en av orsakerna till ADD.

Vad bör föräldrar göra för att skydda mot blyförgiftning av sina barn? Trots det arbete som olika myndigheter har gjort för att minska exponeringen finns det fortfarande gott om bly i miljön. Här är förslag som kan hjälpa dig att skydda din familj från blyexponering:

• Om du bor i ett hus som byggdes före 1978, se till att din färg är intakt. Har inte lös färgchips som kan ätas av små barn. Sopa upp damm med en fuktig mopp. Torka av damm från fönsterbrädorna. Håll ledningen ur luften. Om du har gjort reparationer, hyra ett företag som använder försiktighetsåtgärder för att begränsa mängden bly som de släpper ut i luften.

• Filtrera ditt vatten, särskilt om du har blyrör.

• Vissa glasyr på keramiksmat innehåller bly. Använd inte mycket sur mat som apelsinjuice och tomater på glasade servis, såvida du inte är säker på att det inte är blybaserat.

• Hobbyer som använder löd slår blyångor i luften. Håll dessa ångor borta från barn och gravida kvinnor.

• Antika leksaker, leksaker utanför märket och leksaker tillverkade i utlandet innehåller ofta blyfärg.

• Barns metallsmycken kan ha tillräckligt med bly för att förgifta ett barn.

• Det har rapporterats om några godisar från Mexiko som innehöll bly. Se till att godisen är säker innan du ger det till ditt barn.

Ingen blynivå är säker när det gäller hjärnutveckling. Detta gäller särskilt för gravida kvinnor, där bly korsar placentabarriären. Små barn, under två år, är särskilt utsatta för miljöskador. Med två nyligen genomförda studier som visar hur blynivåer, under vad som anses säkert, kan vara en orsaksfaktor i utvecklingen av uppmärksamhetsbrist, är det viktigare än någonsin att vara vaksam när det gäller att rena din blymiljö.


Oavsett om ditt barn tar medicin eller inte, den här boken hjälper dig att uppfostra ett barn som blomstrar med ADD.

Superparenting för ADD: En innovativ metod för att uppfostra ditt distraherade barn
Video Instruktioner: How to Install a Hidden Kill Switch in your Car or Truck (Cheap Anti Theft System) (Juni 2022).